Lov

Loša sudbo moja zaručnice,
Zvezdo moja, vodiljo ka spasu
Ne molim se više državama
Nit' se merim na vašarskom tasu.
Ej, raspeto srce onemelo
Uspomeno na poreklo carsko,
Kruno moja u blato bačena,
Srce moje pod lakejskom maskom
Zla kob nam je ponose uzela
Ali ćemo uloviti moći
Sablju ćemo skovat' od pepela
Sečivo će tanko svuda proći.

No comments: